Astăzi, cu binecuvântarea PS Ioachim Băcăuanul a avut loc întâlnirea lunară a preoților protoieriei noastre având ca temă: „Personalitatea Sf. Ierarh Dosoftei și rolul său în istoria Bisericii noastre”. Conferința a fost susținută de PC Pr. Darie Dumitru de la Parohia Corni, care în cuvântul său a subliniat rolul pregnant jucat de personalitatea marelui ierarh al Moldovei în viața Bisericii noastre și a culturii românești, prin strădania depusă pentru introducerea limbii române în cultul divin, odată cu versificarea Psaltirii.
La finalul întâlnirii, un grup de elevi de la Școala din Huruiești au susținut un concert de colinde, după care au primit daruri din partea preoților.

Tot astăzi a avut loc o întâlnire duhovnicească legată de semnificația sărbătorii Nașterii Domnului la Grupul Școlar JM Elias Sascut, a elevilor de aici cu PC Pr. Ioan Negoiță protoiereul locului.
Întâlnirea a fost foarte atractivă și lucrativă în același timp, desfășurându-se în formă interactivă, tinerii fiind captați de tema prezentată și deschiși la dialog pe tema Nașterii Domnului cât și pe alte teme legate de mântuirea noastră.
S-a exprimat dorința intensificării colaborării între preoții protoieriei noastre și Grupul Școlar JM Elias, prin viitoare întâlniri organizate sub forma unor workshop-uri pe teme ca: voluntariat, comunicare, combaterea consumului de droguri și alcool și a fumatului.
Întâlnirea s-a încheiat cu un concert de colinde susținut de elevi ai școlii din Sascut.

Advertisements

This slideshow requires JavaScript.


Astăzi, duminica a XXX-a după Rusalii zi în care a fost pomenită și Sf.M.Mc.Ecaterina a fost o zi de aleasă bucurie pentru credincioșii din satul Ocheni Parohia Fundoaia, care și-au serbat ocrotitoarea bisericii lor și a satului-Sf.M. Mc. Ecaterina- biserica de aici fiind singura din protoieria noastră, cu acest hram. Slujba Sf.Liturghii a fost săvârșită de un sobor de preoți în frunte cu PC Pr.Ioan Negoiță, protoiereul locului care în cuvântul de învățătură adresat celor prezenți a transmis celor prezenți binecuvântări din partea PS Ioachim Băcăuanul și i-a îndemnat la solidaritate cu cei aflați în suferință, lipsuri și nevoi prin contribuția la colecta inițiată în acest sens de Sf. Sinod pe perioada acestui post. După terminarea Sf. Liturghii a fost oficiată slujba de sfințire a aghiazmatarului ce a fost construit în curtea bisericii prin contribuția enoriașilor și a autorităților locale.

This slideshow requires JavaScript.


Astăzi 13 nov.2012, cu binecuvântarea PS Ioachim Băcăuanul a avut loc întâlnirea lunară a preoților protoieriei noastre, prilej cu care s-a prezentat referatul: Taina Sf. Maslu-aspecte teologice și existențiale, susținută de PC Pr. Dumitru Darie de la Parohia Corni.Ca delegați din partea PS Ioachim au participat dl consilier juridic Aurelian Alexa și PC Pr. Dorel Eva-inspector eparhial.Taina Sf. Maslu este ca o mângâiere în fața bolilor (părintele D. Stăniloae), ea arătând că Dumnezeu Își manifestă mila Lui și față de cei suferinzi care-și pun nădejdea în El, care apelează la El când ajung în astfel de situații. Read the rest of this entry »

This slideshow requires JavaScript.

Astăzi 11 nov.2012, PS Ioachim Băcăuanul a săvârșit slujba de sfințire a așezământului social filantropic Sf. Împărați Constantin și Elena din Parohia Huțu. Aceste așezăminte sociale ce se construiesc în curtea sau în preajma bisericilor, nu au altă menire decât aceea de a continua Liturghia de după Liturghie, prin înfăptuirea operei samarineanului milostiv. Dacă în biserică se săvârșește Taina Sfântului Altar (Sf. Euharistie) în care Hristos este prezent nemijlocit, în aceste așezăminte se săvârșește  Taina Fratelui ( Sf. Ioan Gură de Aur), în care Hristos este de asemenea prezent în semenul nostru (întrucât ați făcut unuia dintre aceștia prea mici ai Mei, Mie Mi-ați făcut cf. Mt. 25, 34-46 ) .

 Sfânta Liturghie a fost săvârșită în biserica parohială Sf. Dumitru, de către PS Ioachim, înconjurat de un sobor de preoți, în prezența a numeroși credincioși, și cu participarea reprezentanților autorităților locale, județene și centrale.

La sfârșitul slujbei, PS Ioachim a înmânat distincții de vrednicie celor care s-au remarcat în lucrarea de ridicare a așezământului care s-a sfințit astăzi, precum și preotului paroh, Constantin Lăcătușu.

This slideshow requires JavaScript.


Astăzi 25 oct. 2012, cu binecuvântarea PS Ioachim Băcăuanul, în sala de cursuri a Centrului de zi Sf. Ierarh Nicolae din Parohia Păncești, a avut loc întâlnirea semestrială a personalului neclerical din cuprinsul protoieriei noastre. Tema întâlnirii-„Aspecte liturgice privind Taina Sf. Maslu”, a suscitat atenția celor prezenți care au discutat despre diverse practici neortodoxe privind săvârșirea Tainei Sf. Maslu și necesitatea uniformizării cultului sub toate aspectele sale.
Tot cu acest prilej, s-a făcut o expunere legată de programul Forte al Patriarhiei Române, punându-se accentul pe problemele legate de comunicare în forma scrisă sau vorbită.
La final s-au adus la cunoștință celor prezenți, diverse probleme de ordin administrativ și disciplinar.

This slideshow requires JavaScript.

   Astăzi  20 oct.2012, PS Ioachim Băcăuanul înconjurat de un sobor de preoți-  în contextul în care anul acesta este dedicat Tainei Sf.Maslu și îngrijirii bolnavilor – a săvârșit Taina Sf. Maslu de obște la biserica Sf. Parascheva din Parohia Pîncești, protoieria noastră, după care a oficiat slujba de sfințire a noii clopotnițe ce s-a zidit la intrarea în incinta bisericii, a clopotului nou care s-a montat aici și a sursei de alimentare cu apă a satului.

  Au participat în jur de 500 de credincioși, autorități locale, județene și centrale.

  În cuvântul Său, ierarhul nostru a subliniat semnificația pe care o are Taina Sf. Maslu în iconomia mântuirii și faptul că omul prin răbdarea pe care o dovedește în momentele de încercare la care este supus în timpul vieții pământești, poate ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, țelul fiecărui creștin în parte.

  La final au fost înmânate diplome de vrednicie celor care s-au remarcat în timpul lucrărilor ce s-au derulat la această biserică, iar PC Pr. Gabriel Mogoș, parohul bisericii a primit distincția de iconom stavrofor.

This slideshow requires JavaScript.

 

Joi, 18 oct.2012, cu binecuvântarea PS Ioachim Băcăuanul a avut loc în biserica Adormirea Maicii Domnului din Parohia Păncești, întâlnirea lunară a preoților protoieriei noastre, ocazie cu care s-a dezbătut tema : Taina Sf. Maslu, dar al veșniciei- susținută de PC Pr. Daniel Nădejde de la Parohia Orbeni I, care a subliniat între altele: „dacă la încreștinare vorbim de cele trei Taine: Botez, Mirungere, Euharistie, ca fiind nedespărțite și absolut necesare, trebuie să vorbim de un alt trio important în viața omului: Mărturisire, Euharistie, Maslu, comunicarea dintre acestea precum și comunicarea dintre creștin și duhovnic, rugăciunea și unirea prin Împărtășanie cu Doctorul sufletelor și al trupurilor – Hristos Domnul, sunt medicamentele cele mai importante pentru o revigorare trup și suflet a celor ce se împărtășesc din darurile Tainelor ”.

  Cum spunea PF Daniel, patriarhul nostru – „ preoții se roagă, medicii tratează, însă Dumnezeu dăruiește vindecarea”(Conferința pastoral-misionară semestrială, București, 14 mai 2012), în cazurile de suferință este vorba de o conlucrare în plan divino-uman, între bolnav, preot, medic și Dumnezeu, ca Cel Ce aduce vindecarea deplină și dăruiește preotului har, medicului înțelepciune și bolnavului credință pentru primirea vindecării.

   Un punct care a stârnit discuții aprinse a fost cele legat de problema eutanasiei, părerile fiind împărțite, unii participanți fiind de acord cu opinia că atunci când medicul spune că nu mai este nici o șansă pentru cel conectat la sistemele de menținere a vieții să-i fie prelungită viața poate fi deconectat, alții, dimpotrivă susținând ideea că omului nu-i trebuie luată nici o șansă la viață, întrucât Dumnezeu este Cel Care decide când se încheie drumul fiecăruia în această lume și în acest context, din perspectivă creștină nu poate nimeni dintre noi decide asupra vieții și a morții.

 

O altă problemă dezbătută la întâlnire a fost cea legată de programul FORTE al Patriarhiei Române și anume prezentarea Centrului pentru Excelență în Domeniul Resurselor Umane, Bacău care dorește să dezvolte potențialul organizațional, profesional și personal prin dobândirea de cunoștințe și abilități în diferite domenii de activitate: social-filantropic, management, dezvoltare personală, dinamică de grup și educație, având ca obiective:

  • Dobândirea de abilități de menagement organizațional pentru personalul din aparatul administrativ al eparhiei/protopopiatelor
  • Susținerea angajaților Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și a celorlalți beneficiari în inițierea și implementarea de proiecte la nivelul comunităților prin acces la informații și suporturi consultative
  • Diversificarea ofertei de servicii pentru diverșii parteneri din domeniul social, educativ, cultural
  • Furnizarea de programe de formare și informare în vederea dezvoltării potențialului individual și organizațional
  • Încheierea de parteneriate active cu diverse instituții de stat sau O.N.G.-uri din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

  Aceste probleme au fost prezentate de PC Pr. Ionuț Căsăneanu, trainer în cadrul centrului.

La finalul întâlnirii au fost aduse la cunoștința preoților ultimele noutăți în legate de administrația parohială

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.


Cu binecuvântarea Preasfințitului Ioachim Băcăuanul, astăzi 18 sept. 2012, la Centrul de zi Sf. Ierarh Nicolae din Parohia Păncești, a avut loc conferința lunară a preoților Protoieriei Sascut, având ca subiect :„Lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii și slujitorilor ei”, temă susținută de PC Pr. Aurel Cârlan de la Parohia Vultureni.
Din partea PS Ioachim a participat PC Pr. Dragoș Munteanu, inspector pentru patrimoniu și construcții în cadrul Centrului Eparhial, care a condus lucrările ședinței.
Pe marginea referatului prezentat de PC Pr. Cârlan Aurel s-au purtat discuții care au reliefat rolul pe care îl au slujitorii Bisericii în alinarea suferinței , după care, PC Pr. inspector a prezentat unele noutăți referitoare la chestiuni de administrație parohială, precum și propuneri privind colectarea de noi fonduri pentru Catedrala mântuirii neamului.

This slideshow requires JavaScript.

    De ziua Sf. Părinți Ioachim și Ana, este sărbătoare pentru arhiepiscopia noastră întrucât este ziua onomastică a arhipăstorului nostru, PS Ioachim. Cu acest prilej, la catedrala arhiepiscopală din Roman s-a săvârșit Sf. Liturghie arhierească de către PS Ioachim, înconjurat de un sobor de preoți  format din PC Pr. vicar, PC Pr. consilieri, inspectori și protopopi. Cu acest prilej a fost redată Arhiepiscopiei noastre, ca dar pentru PS Ioachim, icoana Maicii Domnului- Precista, pe care marele Melchisedec al Romanului, a comandat-o pentru spitalul Precista din Roman, cu ocazia sfințirii acestuia în anul 1872. Prin împrejurări necunoscute, icoana a ajuns în zona Bucureștiului, iar acum, la 140 de ani se întoarce acasă.

 A fost o zi de îndoită sărbătoare și cu această ocazie, mulțumind Preasfințitului Ioachim, pentru grija pe care o poartă valorilor spirituale ale trecutului nostru, Îl rugăm pe Dumnezeu, la ceas aniversar, să-I dăruiască lungime de zile, sănătate și mult spor în conducerea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii.

SĂ NE TRĂIȚI ÎNTRU MULȚI ȘI FERICIȚI ANI PREASFINȚITE STĂPÂNE!

 

This slideshow requires JavaScript.

   Duminică 26 august, a XII a după Rusalii, PS Ioachim Băcăuanul a sfințit pictura bisericii Sf. proroc Ilie Tesviteanul din satul Tătărăști, Parohia Corni.

Piatra de temelie a bisericii a fost pusă la 3 iulie 2003 de către PS Ioachim Băcăuanul iar în iulie 2010 a fost sfințit altarul acesteia, pentru ca acum să fie oficiată slujba de sfințire a picturii care a fost executată de pictorul Răuță Vasile din Căiuți.

Lucrările de edificare a noului locaș au fost coordonate de PC Pr. Dumitru Darie, parohul locului și au fost posibile prin strădania unor oameni de bine ca dl deputat Petru-Gabriel Vlase, dl Ionel Ichim primarul comunei până în 2012 și o serie de credincioși ai parohiei, care coordonându-și eforturile, au reușit să învingă greutățile momentului și să termine lucrările de construcție a frumoasei biserici.

În cadrul Sf. Liturghii PS Ioachim a hirotonit întru diacon pe tânărul Laslău Codrin-Mihai, care va sluji ca preot la Parohia Fulgeriș din cadrul protoieriei noastre.

Evenimente recente

Arhiva lunara

Advertisements